Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch of per e-mail gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelsalon en een cliënt waarop de nagelsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Alle prijzen van de behandelingen en de producten die ik verkoop staan op mijn website. De prijzen zijn inclusief BTW, en exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen worden aangegeven op mijn website.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

Verzendkosten

De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 5,75 bij reguliere pakketten

 

Leveringen

Je kunt jouw bestelling plaatsen via mijn webshop, email of telefonisch.

En kunt u ervoor kiezen om de produkten bij mij op te halen op afspraak, of te laten verzenden.

Nailees streeft ernaar om alle bestellingen binnen 1-2 werkdagen na betaling te verzenden.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Nailees is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.

Nailees is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Het kan voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 3 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Nailees worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

Betalingsmogelijkheden

Je kunt ervoor kiezen om te betalen via IDEAL.

Na ontvangst van het bedrag,  gaat uw pakket op de post, of kun je het op afspraak bij mij ophalen. 

 

Garantie

Nailees geeft de client een week (7 dagen) garantie op een nieuwe set kunstnagels, opvulbehandelingen, en verstevigingen. In deze garantieweek worden maximaal 2 kunstnagels kosteloos gerepareerd.

Dit vervalt indien:

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
  • De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • Er kan geen garantie gegeven worden bij nagelbijters.

 

Klachten

 Nailees doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier binnen 5 dagen per email van op de hoogte te stellen. Nailees zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

 

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking. U krijgt dan het volledige orderbedrag retour, de directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Om hier gebruik van te willen maken, kunt u contact opnemen met agnes@nailees.nl

 

Aansprakelijkheid

Nailees is niet aansprakelijk voor schade, van welk aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelstudio.

  

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet de nagelstyliste vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nailees behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG). De nagelstyliste zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

Geheimhouding

 De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 

Beschadiging en diefstal 

Nailees heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. Nailees meldt diefstal altijd bij de politie.